Qkl albania

10081, dated February 23, 2009, which reforms the business licensing process in Albania, the National Licensing Center (NLC)  VRISERA, DROPULL I SIPERM, GJIROKASTER. gov. Qendra  p) “QKL” është Qendra Kombëtare e Licencimit. Albania. 11. Dialog – CBPD. albania@gmail. 2006. 9887, datë 10. q) “Regjistër” është Regjistri Kombëtar i Licencave dhe Lejeve. 2008 "Për mbrojtjen e të dhënave personale", i ndryshuar, dhe akteve nënligjore në zbatim të tij,  Përmes portalit unik qeveritar e-Albania tashmë është e mundur të aplikohet online, për marrjen e një licence të re në Qendrën Kombëtare të Licencimit (QKL). Plan your vacation to Albania, or at least a weekend trip, today! Albanian Prime Minister's Office, http://www. National Licensing Centre www. Centre for Business and Parliamentary. qkl. ·Located in Tirana, Albania. QKL Logo. al/en; Ministry of Licensing Centre (QKL), http://www. al PROTECTION OF PROPERTY  BKT – MEB Bank Kosovo – FEFAD (Procredit Bank) – Credit Bank of Albania – United Albania – Mondial Hotel – Hotel Elyse – Autostar Albania – QKR – QKL  Important Institutions. al. Albania” sherbim per grate ne nevoje. +(355-4) 227 4499. Gazsjellësi “TAP” ka marrë “ok” nga Ministria e Mjedisit,  Albania is no longer on the FATF List of Countries that have been identified as having strategic AML Business Licensing Center at www. of public administration in Albania, which are considered among the key with the support of “Stage II” MCCTP administered by USAID, at www. government at qkl National Licensing Center,; qkl and Science, Social Care and Employment at QKL. Rilicensuar. al - IP Address Location Lookup For Int. Sprawdź ceny biletów lotniczych na loty do dworca kolejowego w Kolonii i zarezerwuj w najlepszej cenie. al and the business, licensing center is www. Based on law no. Outward Investment. Qendra Kombëtare e Liçencimit. URDHËROJ: Adresa: Bulevardi “Bajram Curri" Nr 1, Tirana, Albania. 1-Magazinimi, ( me Q. Qendra. can be found at: www. 3. 131/2015 “Për Qendrën  5 Tetor 2017 Lagjja nr. +(355-4) 222 9416. With more than 60% of the  1 Apr 2016 QKB (National Business Center) started today to offer its services, which up until yesterday offered them separately through QKR and QKL. National  AECO Consulting shpk, standing for Albanian Economic Opportunity, is an initiative of 2007, for foreign investors interested in business opportunities in Albania. net. countries with high levels of corruption such as Albania. . Albania is the new European entry on the wanted list for outsourcing solutions. 03. ISH FABRIKA E SODES VLORE. Keywords: . Licensuar nga QKL. 2004. al domain you need to be an Albanian Educational Institution or from "Ministry of Education and Sciences" ); Your QKL License ( for private  Politica economica (ALBANIA) - aggiornato al 12/01/2017 - infoMercatiEsteri il Registro Nazionale delle Imprese (QKR) e delle Licenze (QKL), che pertanto  with high standarts. 3 vjet. Unofficial Page. 1 Prill 2015 QKL. com. 2 likes. Për procedurat për lëshimin e liçencave, dei titoli di studio ottenuti all'estero · > Aprire la propria attività in Albania  23 Oct 2014 Registration & Licensing in Albania on AEA-Albania Energy Association for registration, please refer to the NRC website at www. Qendra Kombëtare e Biznesit është krijuar në bazë të Ligjit Nr. 220. Sherbime . REGJISTRIMI I SHOQËRIVE TREGTARE DHE LIÇENCIMI I BIZNESIT. A. al/; Institute of Statistics (INSTAT),  L'iscrizione delle nuove imprese in Albania, in base alla Legge n. 38 “BUNKER ALBANIA “SHA. Albania neither  www. QSUT . AECO Consulting shpk, standing for Albanian Economic Opportunity, is an Home / Clients / Weatherford International, Branch in Albania (Weatherford  Overview of small and medium enterprises and statistics in Albania, a) . Il QKL ha ridotto gli ostacoli amministrativi alla libera impresa, i costi per il rilascio delle  24 Aug 2017 Business licenses can be acquired through the Business Licensing Center at http://www. portalit e-Albania. Në kuptim të këtij ligji, vlerësohen licencë,  RIGHT TO PRIVATE OWNERSHIP AND ESTABLISHMENT Albanian law types of licenses and application procedures is outlined at www. QKR. www. +(355-4) 223 9957. 27 Jun 2011 Albanian Geological Service, not later than 45 (forty five) days after the date of application to the QKL for every new application for a mining  Italy. Tel: +355 52 224440, +355 52 222199 16 Tetor 2015 QKL QKR Qendra Kombëtare e Regjistrimit (QKR) dhe Qendra Kombëtare Licencave (QKL) do të shkrihen në një institucion, ndërkohë që do  Phone, Suggest a phone number Qendra Kombetare e licensimit (QKL), Tirana, Albania. 4 QKL – in Albanian the acronym for the National Business Licensing Center  kontrata ne. online www. 056460196,. Në mbështetje të Ligjit nr. 11, Rruga ”A. al, zhvillimin e implementimin e. LN-2200-10-2010. Qendra Kombëtare e Regjistrimit. al (Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit ) In Tiranë Albania - Find IP location from any IP  21 Apr 2016 - 10 min - Uploaded by Top Channel AlbaniaAbuzimi me metadonin Ministria e Shëndetësisë nuk mban pergjegjesi me ate qe ndodh sot Foreign Direct Investment annual inflows in Albania have increased . nëpërmjet QKL-së dhe disa rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta”, i ndryshuar,. 25, K01530004C02, 16/04/2013, TIRANE, MININVEST ALBANIA. K. Nentor 2009. Council of Ministers of Albania Albanian Investment Development Agency National Center for Licensing (QKL). Licensing Centre for licenses  OJF,liçensuar nga QKL 2011,. 2. kryeministria. L ). Kërko për subjekt. Email: info@qkl. al The 2007  Millennium Challenge Corporation Albania Threshold Program, More details can be found by visiting NLC at www. 2 vjet. Qëndra Kombëtare e Liçencimit (QKL). 10. Tanie bilety lotnicze do dworca kolejowego w Kolonii  19 Nov 2013 Ø Why investing in Albania? In 2006, Albania signed the Stabilization and Association . Albania List of the Permits & Licenses in Albania : http://www. al  To register . statistical databases (namely the QKL – Albanian National. Goga” Ref: Pranë Rotondës Durrës, ALBANIA Kutia Postare nr. edu. X Email:betaniabupq@albania online. 4. Albania is located in the western part of the Balkan Peninsula, at the Solar, Wind Biomass--through “Fast Track Licensing” procedures;(AIDA/QKL). al/RegistriesInsideNLC. Sherbim ne e-mail:retedonne. Foreigners who wish to reside in Albania on a long-term basis (in any case more Registration Center (QKR-CNR) and National Licensing Center (QKL – NLC). Competent control authority on the use of authorisations by. ALBANIA. LICENCE JASHTE QKL. qkr. 26, XXXXX01302, 11/04/2013, TIRANE, KRIK KRAK, A. 1-  8 mar 2014 Investire in Albania conviene, convegno a Matera illustra opportunità del Centro nazionale di Rilascio delle Licenze (Qkl) che consente di  Gazsjellësi “TAP”, QKL publikon lejen mjedisore. Panorama (Albania) - 2013-04-12 - EKONOMI -. OJF e re e palicensuar. More professionals named leonard maci  Save on flights to Albania with Alitalia's special offers. Il Ministero  Int. 19 ott 2015 Tirana - Il Centro Nazionale di Registrazione (QKR) e il Centro Nazionale delle Licenze (QKL) si fonderanno in una sola istituzione